Xonalar

Yosh avlodning yetuk kadr bo’lib yetishishi uchun kollejimizda barcha shart sharoitlar yaratilgan. Xususan o’quvchilarning bilim olishlari uchun 55 ta auditoriya bo’lib, shulardan 2 ta fizika labaratoriyasi, 2 ta ximiya labaratoriyasi, 1 ta biologiya labaratoriyasi, 2 ta kompyuter sinfi 1 ta axborot resurslar markazi, internetga ulangan kompyuter sinfi, 4 ta axborot texnologiyalari xonasi faoliyat ko’rsatmoqda.
Ushbu auditoryalarda mutaxassisliklar bo’yicha yuqori malakali o’qituvchilar bilim bermoqda.